top of page

שלב הפרשנות ושלב הכוונות התקשורתיות

איך הקטנטנים לומדים להביע את עצמם? החל מרגע הלידה, ההתנהגות של הקטנטנים מעוררת פרשנות אצלנו, המטפלים בו. אנחנו מתייחסים אליהם כאל שותפים תקשורתיים. הם מצידם, עדיין אינם מודעים לערך התקשורתי של פעולותיהם וליכולת שלהם לשלוט באחר ולהפעיל אותו והם לא פועלים באופן מכוון. אנחנו אלה שנותנים לדברים משמעות ופרשנות - אנחנו מגיבים לקוליות, חיוכים, מבט, תנועות ולקולות שלו: אבא מדבר והקטנטנה מפיקה קול- זה אומר אולי שהיא ענתה לו. כשקטנטן בוכה, אמא פונה אליו ומנסה לתת פרשנות, להסביר את המקור לבכי- אתה רעב? אתה עייף? ולהתאים עצמה אליו. ההיענות והנטייה של המבוגר לפרש מילולית את האיתותים האקראיים של התינוק יסייעו לו לפתח דפוסי תקשורת הולמים ובהמשך אותו קטנטן יקשר בין האיתותים שלו כמו הבכי, לתגובה שלנו. תקופה זו נמשכת לרוב מלידה עד גיל 9 חודשים ונקראית תקופת "הפרשנות".

תמונה
שלבי הפרשות והכוונות התקשורתיות

ומה קורה לאחר מכן? סביב גיל 9 חודשים, לאחר שהתינוקות למדו לקשר בין התנהגויותיהם לתגובות שלנו ההורים, הם מנסים באופן אקטיבי להשפיע על הסביבה. בשלב זה, הידוע בשם- שלב "הכוונות התקשורתיות", לרוב נתחיל לראות שימוש מכוון להשגת המטרות – לדוגמא:

  • יתחילו להעביר מבט מחפץ שאותו הם רוצים, אלינו כדי שנביא להם.

  • יתחילו להפיק צלילי אינטונאציה קבועים להשגת מטרות כמו אוכל ושינה.

  • יתחילו להשתמש בג'סטות (מחוות גוף)

  • ובהמשך כמובן יופיעו המילים

רוצים ללמוד עוד על שלבי התפתחות השפה, דגלים אדומים לאיתור מוקדם וכלים לקידום השפה בבית ובמעון? קורסי האונליין מחכים לכם באתר: קורס ארגז כלים שפתי להורים

Comments


bottom of page